rolvsrud-arena

 

Prospekt  hus 3

Det meste er digitalt i disse tider – også prospektene. Her kan du se og laste ned disse, inkludert juridiske dokumenter.

 

  • Romskjema

  • Leveransebeskrivelse

  • Informasjon fra megler

  • Kopi av grunnbok

  • Utkast av kjøpekontrakt

  • Utkast budsjett

  • Kjøpstilbud

  • Utkast vedtekter

  • Snittegninger

Powered by Plyo | Alle visualiseringer er ment som illustrasjon. Avvik vil forekomme.