rolvsrud-arena

Leveransebeskrivelse Hus 3 -salgstrinn 3

Rolvsrud Arena 18.03.2022

Generelt

Rolvsrud Arena består 289 leiligheter fordelt på 5 hus og 2 byggetrinn. I tillegg etableres det sokkeletasjer og en kjelleretasje med næring, parkering, boder og tekniske rom. Byggetrinn 1 består av hus 1 med 95 leiligheter fordelt på to salgstrinn. Byggetrinn 2 består av hus 2-5 hvor hus 3 med 54 leiligheter legges ut til salg først i prosjektets tredje salgstrinn. Boligene i hus 3 vil bli organisert som et borettslag.

Prosjektet er per i dag ikke detaljprosjektert. Alle opplysninger om boligene og prosjektet er derfor gitt med forbehold om rett til endringer som er hensiktsmessige og/eller nødvendige i forbindelse med nærmere detaljering av prosjektet og leilighetene.

Denne beskrivelsen er overordnet og bør sees i sammenheng med romskjema, leilighetsplaner og øvrig tilgjengeliggjort informasjon for å få et godt helhetsbilde av leiligheten. Det kan forekomme avvik mellom beskrivelsen og plantegninger, i slike tilfeller er det denne beskrivelsen og romskjema som er retningsgivende.

Enkelte illustrasjoner i tegnings- og salgsmaterialet er ment som eksempler og kan vise forhold som ikke er i samsvar med leveranse, så som møblering, fargevalg, dør- og vindusform, antall vinduer på gavlvegg, bygningsmessige detaljer, fasadedetaljer, detaljer på fellesareal, materialvalg i fasade, beplanting etc.

Rolvsrud Arena har ambisjon om å bli et «BREEAM-NOR Very Good» miljøsertifisert boligprosjekt.

Parkering

Parkeringsanlegget vil være ett sammenhengende anlegg med innkjøring fra gatetun mellom hus 4 og 5, se Landskapsplan. Parkeringsplasser kjøpes separat. Alle parkeringsplasser leveres med ladepunkt for elbil/ladbar bil.

Grunnet ferdigstillelsestidspunkt kan det i en kortere periode bli tildelt en midlertidig utendørs plass uten lademulighet. Fordelingen av parkeringsplasser vil foretas av utbygger tett opp til overtakelse.

Sykkelparkering er plassert både i parkeringsanlegget og på uteområdet.

Utomhus

Landskapsplanen er en illustrasjon av hvordan utomhusområdene er planlagt opparbeidet, med forbehold om tilpasning og endringer av planen i detaljprosjekteringen.

Felles uteomhusarealer blir allment tilgjengelig så langt dette fremkommer av Landskapsplanen.

Utenomhus ferdigstilles med hensiktsmessige etapper etter hvert som de respektive byggetrinn ferdigstilles. Vannveier, grøfter og renner i terrenget er en del av overvannshåndteringen for området og fyllingsgraden vil variere med nedbør.

Konstruksjon

Bygningen utføres med bærekonstruksjon hovedsakelig i betong, med enkelte vegger med stålsøyler og dragere. Fasadeveggene utføres i hovedsak med isolert bindingsverk, men med enkelte vegger i betong som er isolert utvendig. Fasadene utformes med en kombinasjon av teglstein, panel og beslag i henhold til arkitektens endelige anvisninger. Balkongrekkverk utføres i glass og stål.

Innvendige vegger av gips eller betong. Det vil normalt oppstå små riss ved materialoverganger mellom tak/vegg eller vegg/vegg pga. akklimatisering av materialer. Sprekker over 1 mm i overgang mellom tak/vegg og vegg/vegg utbedres på 1-årsbefaring.

Endelig utforming av tekniske sjakter må avvente detaljprosjekteringen og det kan derfor forekomme endringer av plassering, lengde og/eller bredde på disse.

Videre kan vindus- og terrasse/balkongutforming og plassering for den enkelte leilighet avvike noe fra de generelle planer som følge av bl.a. arkitektoniske utformingen av bygningene og deres omgivelser. Toleransekrav for utførelse er iht. gjeldende NS3420. Detaljert informasjon vedrørende toleranseklasser for de enkelte materialer/fag kan fås ved henvendelse til megler.

Balkong/Terrasse

Balkonger og terrasser leveres med tremmegulv av trykkimpregnert trebord. Det etableres skille mellom sammenhengende balkonger/terrasser i hensiktsmessig høyde. Leiligheter med markterrasse leveres uten rekkverk. Leiligheter med balkong leveres med rekkverk i glass og metall. Leiligheter med takterrasse leveres med glassrekkverk på parapet/gesims. Alle balkonger/terrasser vil ha utelampe og strømuttak.

Balkonger og terrasser er utendørskonstruksjoner og det må påregnes vann på overflatene ved regnvær.

Fellesarealer innomhus

Hovedinngang vil være i 1. etasje og det vil være innvendig heis og trapperom til alle etasjer. Leilighetene i hus 3 ligger i etasje 3-9 opp på en dobbel sokkeletasje med næring, parkering, boder og tekniske rom.

Leilighetene har egen inngangsdør fra innvendig korridor. Det leveres ringetablå/dørcalling med kamera ved hovedinngangsdør med bildeoverføring til skjerm i leilighet.

Alle postkasser blir plassert på hensiktsmessig sted ved hovedinngangen. Det leveres keramiske fliser på gulv ved hovedinngang i 1. etasje og inngang mot felles utearealer i 3. etasje. Øvrige korridorer og trappeløp leveres med trinnlydsdempende vinylbelegg på gulv innomhus.

Det etableres stasjon for sykkelpleie og smøring av ski.

Heis

Heisfronter leveres i rustfritt stål i alle etasjer. Heiskupe leveres med overflater i rustfritt stål, treinventar, eller speil og håndløper på en side. Himling med downlights og gulvbelegg av vinyl. Heisstolene tilfredsstiller størrelsesmessig kravet til båretransport. Heiser går fra parkeringsanlegg til alle etasjer.

Standard innvending behandling/overflater

Se vedlagte romskjemaer som nærmere beskriver overflatebehandling av gulv, vegg og tak i de ulike rommene.

Himling / nedforet himling / innkassing

Deler av leiligheten vil ha nedforing og innkassinger for nødvendige konstruksjoner, tekniske føringer som elektro, sanitær og ventilasjon. Områder med nedforet himling og lavere takhøyde vil i det vesentligste være markert på kontraktstegning.

Normal netto etasjehøyde vil være ca 2,6m, mens under nedforede himlinger eller innkassinger kan netto etasjehøyde være ca 2,2m – 2,3m. Baderom vil ha innvendig romhøyde minimum 2,2m.

Nedsenket himling i bad leveres med hvite LED spotter.

Tilluft for ventilasjon samt sprinklerhoder kan bli innkasset langs vegg i himling. Det vil være synlige v-fuger i himling.

Dør / vindu / beslag

Dørene leveres i henhold til romskjema. Innvendige dører leveres med hvite dørblad samt hvite fabrikkmalte karmer, foringer og gerikter, alle med fargekode NCS S 0500 N. Enkelte leiligheter leveres med glassdør med hvit omramming mellom entre og stue. Dørterskler leveres flat i hvitpigmentert eik.

Utvendige vinduer og dører leveres med hvite overflater innvendig (NCS S 0500 N) og aluminiumsbeslag utvendig vil få en farge etter arkitektens anvisning.

Alle dører i tilknytning til fellesareal leveres med farge bestemt av arkitekten. Inngangsdører leveres med FG-godkjente beslag og låser samt kikkhull.

Vinduer leveres med energiglass og kan vaskes fra innsiden eller fra egen balkong/terrasse.

Vinduer og dører i fasader leveres med FG-godkjente beslag og låsmekanismer samt låsbare vridere dersom vinduene og dørene er allment tilgjengelige og at avstanden mellom underkant dør/vindu og terreng er mindre enn 3,0 meter.

Gulv

Gulv leveres i henhold til romskjema. I rom med parkett må det påregnes synlige kvister og/eller sparklede kvisthull.

Listverk og foringer

Dør- og vindusgerikter og foringer leveres fabrikkmalt i hvitt (NCS S 0500 N) med sparklede og overmalte spikerhull.

Gulvlister levers i samme farge som parkett med synlig innfestning.

Det leveres ikke taklister.

Kjøkken

Kjøkken leveres fra HTH i henhold til romskjema.

Det kan forekomme endringer i plassering av teknisk utstyr i kjøkken og endelig løsning vil kunne avvike fra det som vises på salgstegningen.

Detaljert kjøkkentegning vil foreligge ved oppstart av tilvalgsprosessen når detaljprosjekteringen er ferdig.

Det medfølger ikke hvitevarer som standard i leiligheten, men hvitevarer kan bestilles som tilvalg. Hulltaking for koketopp i benkeplate har boligkjøper ansvar for selv, dersom ikke koketoppen bestilles som tilvalg.

Leiligheter med koketopp på kjøkkenøy, leveres med koketopp med innebygget ventilator (rensing via kullfilter).

Bad

Bad leveres flislagt på vegger og gulv i henhold til romskjema. Gulvflisene i dusjsonen vil være senket ca. en flistykkelse i forhold til resten av badet og dusjdører utføres med slepelist, slik at vann hindres å flyte ut på gulvet utenfor dusjhjørnet ved dusjing.

Baderomsinnredning og utstyr leveres i henhold til romskjema og tegning. Servantskap med speil fra HTH. I noen leiligheter er det satt av plass til badekar. Badekar leveres ikke, men kan bestilles som tilvalg.

Det leveres innfelte LED spotter i tak med dimmer.

Dusjarmatur leveres montert på vegg. Opplegg for vaskemaskin og tørketrommel etableres som angitt i salgstegning.

Endring av plassering av utstyr på bad kan forekomme.

Toalettrom

Toalettrom leveres med flislagt gulv, malte vegger, innredning og utstyr i henhold til romskjema. Det leveres innfelte spotter i tak. Toalettrom defineres ikke som våtrom og har dermed ikke sluk i gulv.

Garderobe

Salgstegning indikerer hvor garderobeskap kan plasseres og det er avsatt plass for 1m garderobeskap per inntegnet sengeplass. Garderobeskap og/eller skyvedørsgarderobe leveres ikke, men kan bestilles som tilvalg.

Bod

Det leveres én sportsbod i kjeller på minimum 5 m2 for leiligheter > 50 m2 og minimum 2,5 m2 for leiligheter inntil 50 m2. Sportsbod leveres med gittervegger mot evt. sideboder, og tett felt med netting fra 2,2m opp til himling mot korridor.

For enkelte leiligheter leveres det bod i leiligheten, dette fremkommer på salgstegning for de aktuelle leilighetene.

Ventilasjon

Det leveres balansert ventilasjon i hver leilighet med desentralisert ventilasjonsaggregat plassert i leiligheten. Aggregat plasseres over himling i entre/bod/gang.

Vannfordelerskap

Det vil bli et eget vannfordelerskap for rør-i-rør system og vannbåren varme plassert innfelt i vegg med luke for inspeksjon og avlesning av målere. Plassering vil gjøres så lite sjenerende som mulig, men må samtidig være lett tilgjengelig for avstengning av vann dersom en lekkasje skulle oppstå.

Elektrisk anlegg

Anlegget installeres i henhold til offentlige myndigheters forskriftskrav- NEK 400. Det innebærer blant annet at det monteres komfyrvakt på kjøkken, alle kontaktpunkter er jordet.

Fortrinnsvis benyttes skjult anlegg, men åpent anlegg må påregnes i spesielle tilfeller. Det benyttes kun automatsikringer. Antall elektriske punkt i leiligheten er i henhold til NEK 400. Elektriske punkt fremkommer av egen elektrotegning som utleveres i forbindelse med tilvalgsprosessen. I forbindelse med tilvalg vil det være mulig å bestille flere elektropunkter.

Brannvern

Det leveres røykvarslingsanlegg og slukkeløsning i form av brannslange eller brannslukningsapparat. Alle boligetasjer blir sprinklet, det medfører et eller flere sprinkelpunkter per rom plassert i himling eller innkassinger.

Oppvarming/Energi

Det leveres vannbåren varme i gulv i entre, bad, kjøkken og stue. Vannbåren varme i soverom og garderoberom er tilgjengelig som tilvalg. Energi til produksjon av varmtvann og oppvarming av leilighetene leveres fra fjernvarme. Det monteres måler i hver leilighet som måler forbruket av varmtvann til forbruk og oppvarming.

Data/TV

Det legges fiber for TV-signaler og internett frem til eget svakstrømskap i hver leilighet. Dette skapet plasseres et hensiktsmessig sted i leiligheten hvor det er tilgjengelig. Utbygger inngår avtale med en leverandør for TV og data.

Ett punkt for TV og data leveres i stuen, øvrige tilkoblingspunkter for TV og data er tilgjengelig som tilvalg.

Fast telefonlinje eller analog linje for fax leveres ikke.

Tegninger av tekniske anlegg

Tekniske anlegg og fremføringer til disse er ikke detaljprosjektert og fremgår derfor ikke på tegninger som omfattes av kjøpekontrakt. Endelig plassering av disse bestemmes av hva som er nødvendig og hensiktsmessig.

Renovasjon

Renovasjon skjer i hovedsak via søppelsuganlegget og søppel legges i nedkast som er plassert på flere steder langs gatetunet.

Søppel blir regelmessig vakuumsugd til et sentralt mottak. Det etableres et eget returpunkt i området for levering av papp, glass og metall.

Pipe

Det leveres ikke pipe eller gasspeis.

Leiligheter med hybel

Hybel leveres med separat ventilasjonsløsning. Veggene mot leilighetens hoveddel er brann- og lydisolert. Brann/lyddør fra felles entré til hybel og hoveddel.

Minikjøkken, og overflater gulv/vegg/himling leveres i henhold til romskjema og salgstegning. Bad leveres som beskrevet for bad i hoveddel.

Hybel levers med ett punkt for TV og data, egen porttelefon, egen postkasse og eget lås og ekstra sett med nøkler.

Endringer - tilvalg

For enkelte leiligheter vil det være mulig med ulike typer av planløsninger (kalt planvalg). Planvalg låses på kjøpstidspunktet og kan ikke påregnes endret i etterkant. Det blir utarbeidet kontraktstegninger for gjeldende planløsning som kjøper har valgt og som legges ved kjøpekontrakten.

Standardiserte og mindre omfattende endringer som tilbys kjøperne i en tidlig fase, kalles «tilvalg». Alle kjøpere vil bli invitert til en digital webshop hvor tilvalgsprodukter enkelt kan bestilles når tilvalgsprosess starter opp. Med unntak av kostnadsfrie tilvalg som spesifisert i prospektet vil enhver endring av leilighetsspesifikasjoner ha en kostnadskonsekvens for entreprenør og dermed fremkomme som en tilleggskostnad også for kjøper.

Ikke-standardiserte endringer som type og størrelse av fliser, kjøkkeninnredning, badeinnredning, garderobeskap, solavskjerming, etc. bør normalt skje hos de respektive leverandører, der et representativt produktutvalg kan sees på. Dette krever tilleggsadministrasjon både fra de respektive leverandørers side og fra totalentreprenøren og vil relativt sett bli noe dyrere enn standardiserte tilvalgsløsninger. Tilkoblings punkter for vann, avløp og ventilasjon kan ikke endres. Spesielle endringer, eksempelvis av bygningsmessig karakter, slik som endring av rominndeling, fjerning av vegger, krever som oftest tverrfaglig prosjekteringskompetanse med deltakelse fra arkitekt og andre konsulenter.

For å utrede/belyse denne type endringer må kunden betale et forskuddsbeløp for utredningen. Beløpet belastes kunden uansett om utredningen/tilbudet blir benyttet eller ikke. Kostnadene for tilbudte endringer kommer i tillegg, men fratrukket forskuddsbeløpet.

Endringer tillates kun gjennomført dersom de ikke berører/går ut over andre leiligheter, fellesarealer, fremdrift for entreprenøren, myndighetskrav eller sameiets interesser for øvrig. Tilvalg og/eller endringer kan av fremdriftsmessige årsaker kun foregå over en begrenset tidsperiode. Kostnadene for endringer vil måtte gjøres opp for ifbm. sluttinnbetalingen til megler for leilighet inkl. tilvalg. Dersom endringene beløper seg til mer enn kr. 300.000, vil 50% av beløpet måtte forskutteres få uker etter at tilvalgsperioden er over. Øvrige bestilte endringer forutsettes innkrevet og betalt før overlevering av leilighet kan finne sted.

Tilvalgsmulighetene og prisene på tilvalg/endringer vil være avhengig av hvor langt i byggeprosessen prosjektet har kommet. Utbygger vil i god tid før innredningsarbeidene utarbeide og informere om en digital tilvalgsmeny hvor priser og frister for beslutning vil fremkomme.

Rolvsrud Idrettspark

I sammenheng med boligutbyggingen til Rolvsrud Arena skal Rolvsrud Idrettspark sitt anlegg fornyes. Det etableres et nytt tribuneanlegg kombinert med klubbhus, flere nye idrettsbaner, et nytt parkdrag og hovedbanen oppgraderes.

Belysning (flomlys hovedbane):

Det etableres et nytt flomlysanlegg i forbindelse med oppgraderingen av hovedbanen, i henhold til Norges Fotballforbund sine krav til infrastruktur. Idrettsanlegget vil være i bruk fra morgen 0800 til kveld 2230 hver dag, men typisk med pause midt på dagen (hverdager). Flomlysanlegget vil være i bruk ved behov, typisk høst, med en lysstyrke inntil 200 lux på bane. Hvis lyskasterne forskyver seg slik at de ikke lyser direkte på banen, har Idrettsforeningen plikt til å rett dette innen rimelig tid.

Når det ikke er organisert aktivitet på banen, skal lyset være slukket. Anleggets fulle kapasitet/styrke (350 lux), vil bare være aktuelt for kamper spilt av laget Lørenskog Menn Senior 1 i Norsk Tipping-ligaen avd. 1, dvs. ca. 2-3 ganger i måneden gjennom sesongen.

Hvis Norges Fotballforbund skulle komme med økt krav til lysstyrke, har kommunen/idrettsforeningen rett til å oppfylle slike krav.

Ballfangernett:

Mellom hovedbanen og boligprosjektet etableres det et ballfangernett med høyde på 7 meter over kunstgresset.

Lydnivå i forbindelse med idrettsforeningens arrangementer:

Lydnivået skal ikke overstige hva som må forventes ved normal aktivitet på idrettsanlegget, unntatt ved toppfotballarrangement eller cup-arrangement hvor lydnivået kan bli høyere.

Filming/TV-overføring fra anlegget:

Ved enkelte arrangementer vil det være TV-kameraer som er rettet mot og filmer sameiets bygning.

Tilgjengelighet idrettsanlegg:

Rolvsrud Idrettspark sitt idrettsanlegg vil være tilgjengelig for offentligheten utenfor organiserte treninger/kamper.

Forbehold

Bildene som vises i prospekt, på nettsiden og i annonser er ment som illustrasjoner, avvik kan forekomme. Bildene kan vise elementer og materialer som ikke er en del av standardleveransen.

Fasadeuttrykk vil kunne avvike fra ferdig bygg. Andre bygg, beplantning, vegetasjon og lekeapparater på tomten ellers er ikke endelig prosjektert.

Omkringliggende naboeiendommer inklusiv idrettsparken er vist med eksisterende eller antatt fremtidig bebyggelse. Bakgrunn og utsikt er kun ment som illustrasjon og avvik vil kunne forekomme.