rolvsrud-arena

Skårersletta

Skårersletta utvikles nå til å bli en hyggelig sentrumsgate med trivelige møteplasser, aktivitet og folkeliv. De som går og sykler skal komme seg trygt og enkelt fram og skal ha et attraktivt kollektivtilbud. 

Les mer om Skårersletta på kommunens nettside.